Back to All Events

Kontrakter i musikkbransjen

  • Atelier NŌUA 56 Storgata Bodø, Nordland, 8006 Norway (map)

Torsdag 9. november inviterer Antihype og MFO Nordland til kurs og innføring i viktige kontrakter i musikkbransjen.

Hovedformålet med kurset er å bevisstgjøre deltakerne på innhold og viktige begreper i ulike typer kontrakter i musikkbransjen, og hva som må til for at en kontrakt skal være bindende. Dessuten vil vi gjennomgå MFOs gratis medlemstilbud i forbindelse med både kontraktinngåelse og kontraktbrudd.
 
Det vil i stor grad være opp til deltakerne å bestemme hvilke typer av kontrakter de helst vil snakke om: Konsert, plateinnspilling, lisensiering, forlag (publishing), booking, management, samt komponering og innspilling av bestillingsmusikk til teater, film eller TV.
 
Kurset varer ca. 3 timer inkludert pause.
Kursleder er forbundssekretær Trond B. Brandal fra MFO. 

Gratis påmelding:

Navn *
Navn
Det vil i stor grad være opp til deltakerne å bestemme hvilke typer av kontrakter de helst vil snakke om: Konsert, plateinnspilling, liresensiering, forlag (publishing), booking, management, samt komponering og innspilling av bestillingsmusikk til teater, film eller TV.