Om oss

Antihype bistår unge talenter i å navigere seg frem i musikkbransjen, og bidrar til kompetanseheving og økt profesjonalisering gjennom rådgivning, kurs og workshops.

En av de viktigste funksjonene til Antihype er å være en uavhengig sparringspartner og hands-on støttespiller for unge talenter i musikkfeltet. I «hands-on» legger vi at vi går aktivt inn i de konkrete spørsmålene og problemstillingene til menneskene vi møter.

Vi svarer på alt fra små, praktiske spørsmål i hverdagen til spørsmål om artisters karriere og langsiktig strategi. Vi hjelper band og artister med planlegging av utgivelser, bookingforespørsler, spørsmål om økonomi og registrering av foretak, musikalsk sound og produksjon, opphavsrett, presseskriv, mediekontakt, profilering i sosiale medier og mye mer.

Kunnskap og kompetanse

Antihype bidrar til økt kunnskap og kompetanse om musikkbransjen gjennom workshops, kurs og foredrag. Ressurspersonene vi henter inn er noen av landets mest aktuelle aktører i musikkbransjen, som gjennom sitt daglige virke til en hver tid besitter oppdatert kunnskap på hva som skjer i bransjen.

 
Antihype-trapp.png
 

Innovasjon, nettverk og samarbeid

Antihype spiller en viktig rolle for rekruttering, vekst og nyskapning i musikkfeltet i Nordland, og skaper samlingsarenaer som bidrar til kompetanseutveksling, samarbeidsnettverk og nye relasjoner på tvers av alder, ferdigheter og sjangre.

Antihype er blant annet representert med egen scene for unge talenter under Parkenfestivalen, Bodøfestivalen og Kulturnatt Bodø.

Antihype har også vært pådriver for «Halv ti på torsdag» – en lavterskel konsertserie som arrangeres hver torsdag på Dama di i Bodø, med alt fra spirende talenter til mer etablerte og profesjonelle aktører på scenen.

Kreativ næring

Antihype har fokus på hele verdikjeden i musikkbransjen. Med dette inkluderer vi artister, arrangører, plateselskap, booking, promo, teknikere – og publikum. Vi har som mål å motivere unge musikere til videre satsing med base i Nordland, og gjøre det attraktivt for artister og øvrig musikkbransje å etablere seg i fylket.

Støttespillere og eierskap

Antihype er støttet av Kulturrådet, Bodø Kommune, Nordland Fylkeskommune, Talent Norge, Parkenfestivalen og Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge.

Vi samarbeider tett med Rytmisk Kompetansenettverk i Nord (RYK).

Antihype ledes av Audun Selnes fra Pott og Panne AS i Bodø.

Andre kompetansesentre

Det finnes flere regionale kompetansesentre for musikk i Norge. KOFOR i Tromsø, BRAK i Bergen, Tempo i Trondheim, Østafjelske i Drammen, SØRF i Kristiansand, STAR i Stavanger og MØST i Oslo.