Turnéstøtten skal gjøre det enklere for lokale band og artister å dra ut på sin første konsertturné.

Hvem kan søke?

Band og artister innen alle sjangre kan søke om turnéstøtte. Søker(e) må være mellom 16 og 26 år og ha tilholdssted i Nordland. Støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne.

Hva kan det søkes om?

Det gis støtte til konsertproduksjon og turnévirksomhet, og det kan søkes om støtte til både enkeltturneer og konsertrekker.

Støtten skal brukes til å dekke kostnader til reise, leie av utstyr/backline, lydtekniker eller markedsføring.

Det gis støtte på inntil 30.000 kroner per prosjekt.

Tilskuddet inkluderer tett oppfølgning og veiledning fra Antihype. Det legges opp til to søknadsfrister i 2019. Vi oppfordrer band/artister til samarbeid. 

Krav til søknaden:

Søknaden må inneholde en eller flere konkrete konsert- og/eller turnéplaner. Selv om det ikke er inngått avtaler mellom arrangører og utøver når søknadens sendes inn, må aktuelle perioder og konsertsteder være beskrevet.

Obligatoriske vedlegg:

  • Budsjett med finansieringsplan


Neste søknadsfrist: 1. mars 2019

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.